Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

W dniu 29 września 2017 r. na Przystani żeglarskiej w Błotniku odbyło się oficjalne przeniesienie jachtu pułkownika Ryszarda Kuklińskiego – „Strażnik Poranka” do siedziby firmy Activ Yachts w Błotniku, która zdecydowała się na jego renowację.

Podjęcie decyzji o pomocy przy remoncie jednostki związane jest ze współpracą nawiązaną pomiędzy Gminą Cedry Wielkie,  firmą Activ Yachts a Chrześcijańską Szkołą pod Żaglami, która otrzymała jacht jako prezent od pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Jacht został zbudowany w 1965 r. przez Stocznię Jachtową im. Josepha Conrada w Gdańsku jako pierwsza jednostka serii „Opal”. Początkowo nosił nazwę „Opal”. W listopadzie 1980 roku jednostkę kupił od Marynarki pułkownik Kukliński. Po jego ucieczce do USA jacht został skonfiskowany wyrokiem z 1984 roku i przekazany Centralnemu Muzeum Morskiemu.

W 1998 roku, w czasie wizyty pułkownika w Polsce, jacht został zwrócony właścicielowi. Jednostkę pobłogosławił ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, nadając jej imię „Opal II”. Pułkownik Kukliński nie zabrał jachtu do USA, przekazał go w drodze notarialnej darowizny Chrześcijańskiej Szkole pod Żaglami. Nowy armator zmienił w 2002 roku nazwę jednostki na „Strażnik Poranka” i umiejscowił ją jako stacjonującą na chorwackiej wyspie Iż, gdzie prowadzono szkolenia dla młodzieży.

Przed planowanym remontem w firmie Activ Yachts jacht  trafił w lipcu tego roku na Przystań żeglarską w Błotniku. Umiejscowienie tej jednostki na przystani w Błotniku nie jest przypadkowe, a wynika z zawiązanej współpracy pomiędzy gminą Cedry Wielkie a Chrześcijańską Szkołą Pod Żaglami, którą reprezentuje ks. prałat Andrzej Jaskuła.

Współpraca ta została potwierdzona na oficjalnym spotkaniu, które odbyło się właśnie w Błotniku. W spotkaniu wzięli udział: Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie, ks. Andrzej Jaskuła z Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami, ks. Artur Kołodziejczyk – członek zarządu stowarzyszenia oraz ks. Arkadiusz Ćwikliński – dyrektor Collegium Marianum, Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie.

Członkowie spotkania jednomyślnie ustalili konieczność realizacji działań partnerskich, które służyć mają rozwojowi wielopłaszczyznowych, wzajemnych i korzystnych stosunków w dziedzinie kultury, turystyki i promocji, a także – co bardzo ważne – tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Pierwszym krokiem w ramach podjętej współpracy było podpisanie listu intencyjnego świadczącego o partnerstwie.

W tym wyjątkowym momencie rozpoczęcia nowej drogi – szansy na drugie życie historycznego jachtu również uczestniczyły media. Zapraszamy do obejrzenia materiałów:

TVP 3

https://www.facebook.com/tvp3gdansk/videos/727087607481124/

Północna TV

https://www.youtube.com/watch?v=pbuuJQINGDc&feature=youtu.be