Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

35 rocznica śmierci ks. biskupa Kazimierza Kluza

          Józef Kazimierz Kluz urodził się w 1925 w Ołpinach. Od 1947 roku studiował w seminarium duchownym w Tarnowie, od 1949 w Krakowie. 24 VI 1951 otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął służbę duszpasterską w diecezji gdańskiej. W latach 1958–1972 proboszcz parafii i kościoła Chrystusa Króla w Gdańsku. W 1972 roku otrzymał święcenia biskupie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Został biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej i biskupem tytularnym Hilty. W styczniu 1981 uczestniczył w wizycie NSZZ „Solidarność” w Rzymie i Watykanie. W czasie stanu wojennego odwiedzał internowanych.
5 grudnia 1982 roku biskup Kluz, wracając z wizytacji w parafii Trutnowy, zginął w wypadku samochodowym. Został pochowany w krypcie biskupów w kościele (archikatedrze) Trójcy Świętej w Oliwie.
          W 35 rocznicę śmierci ks. biskupa Kluza tj. 5 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach koncelebrowana przez ks. dziekana Janusza Mathea przy udziale księży z dekanatu oraz byłego proboszcza księdza Jana Gabańskiego. Po mszy świętej, głos w imieniu samorządu zabrali Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie i Pani Bożena Daszewska – przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, dziękując księżom za odprawienie mszy świętej oraz słowo boże i wspólną modlitwę.
          Na zakończenie, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty oraz znicze pod tablicą upamiętniającą ks. biskupa sufragana gdańskiego Kazimierza Kluza. W uroczystości wzięli udział licznie zebrani wierni, a także przedstawiciele placówek oświatowych z terenu gminy wraz z pocztami sztandarowymi, Radni, Sołtysi i zaproszeni goście.