Gmina Cedry Wielkie stawia na seniorów!

Nabór na bezpłatne zajęcia dla osób w wieku 60+ w ramach Klubu Seniora w Cedrach Wielkich.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Cedry Wielkie i Gminy Suchy Dąb do udziału w projekcie “Gmina Cedry Wielkie stawia na seniorów!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie dla 30 osób ( 15 kobiet, 15 mężczyzn) zagrożónych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru Gminy Cedry Wielkie i Suchy Dąb.

Seniorom w wieku 60+ oferujemy udział w bezpłatnych zajęciach Klubu Seniora zlokalizowanym przy ulicy Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich. W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie czasu wolnego m. in. poprzez działalność kulturalną, edukacyjną i ruchową:

 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia psychologiczne i rekreacyjne
 • zajęcia z gimnastyki ruchowej
 • wyjazd do kina/ teatru

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania pod tym artykułem. Będą także dostępne w:

 • Urzędzie Gminy Cedry Wielkie ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 07:30-15:30; Środa: 07:30-16:30; Piątek 07:30-14:30
 • Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich ul. Osadników Wojskowych 41, 83-020 Cedry Wielkie
  Poniedziałek - Piątek: 08:00-16:00
 • na stronie internetowej https://www.cedry-wielkie.pl/

Dokumenty rekrutacyjne zależy złożyć do dnia 17.05.2021 r. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

 1. Maciej Kossakowski 502 757 309
 2. Łukasz Żarna 517 136 641

Liczba miejsc ograniczona!

Klub Seniora w Cedrach Wielkich- nabór na bezpłatne zajęcia dla osób w wieku 60+
Klub Seniora w Cedrach Wielkich- nabór na bezpłatne zajęcia dla osób w wieku 60+
Szczegóły
Data dodania 30 kwietnia 2021
Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych 17.05.2021

Klub seniora. Regulamin rekrutacji

Klub seniora. Załącznik nr 1a. Formularz rekrutacyjny

Klub seniora. Załącznik nr 1b. Formularz rekrutacyjny dziecko.

Klub seniora. Załącznik nr 2. Ankieta rekrutacyjna.

Klub seniora. Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Klub seniora. Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika projektu.

Klub seniora. Załącznik nr 5. Oświadczenie uczestnika projektu- system.

Klub seniora. Załącznik nr 6a. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Klub seniora. Załącznik nr 6b. Dziecko- zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Klub seniora. Plakat.