Klub Motocyklowy Lotor razem z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku serdecznie zapraszają na dzień 31 sierpnia 2024 roku na MOTOSERCE, które odbędzie się przy okazji Dożynek Gminy Cedry Wielkie.

Klub Motocyklowy Lotor, jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów motocyklowych na Pomorzu z historia sięgającą połowy lat 2000. Powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kulturą motocyklową. Klub Lotor szybko stał się symbolem pasji do motocykli, wolności i braterstwa.

Lotor został założony przez grupę entuzjastów motocykli, którzy pragnęli stworzyć społeczność skupioną wokół wspólnej pasji. Założyciele klubu, wśród których byli doświadczeni motocykliści, mechanicy i miłośnicy adrenaliny, mieli na celu nie tylko organizowanie wspólnych przejażdżek, ale także promowanie bezpiecznej jazdy i wzajemnego wsparcia wśród członków.

Pierwsze spotkania odbywały się w małych grupach, często w prywatnych garażach i warsztatach. Z czasem liczba członków zaczęła rosnąć, co skłoniło założycieli do sformalizowania działalności i zarejestrowania Klubu jako oficjalnej organizacji. W roku 2009 klub Lotor przystąpił do Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych. Wkrótce zaczął organizować regularne zjazdy, spotkania i wydarzenia, które przyciągały motocyklistów z całego kraju.

Lata 2006-2012. były okresem dynamicznego rozwoju dla Lotoru. Klub zyskał na popularności dzięki uczestnictwu w licznych rajdach i zlotach motocyklowych, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. W miarę jak rosła liczba członków, Lotor zaczął organizować własne wydarzenia, które przyciągały setki uczestników. Zawody UNIMOTO, jako jedyne w Polsce zyskały szybko rangę Mistrzostw Europy.

Ważnym elementem działalności Klubu są akcje charytatywne i społeczne. Członkowie Lotora regularnie angażują się w zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wspierając lokalne społeczności i potrzebujących. Dzięki temu klub zyskał uznanie nie tylko w środowisku motocyklowym, ale także wśród lokalnych mieszkańców.

Wieloletnia i stała współpraca z „Żuławskim Słonecznikiem” - szkołą specjalną w Giemlicach sprawia radość zarówno motocyklistom jak i dzieciakom.

Klub aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zlotach motocyklowych. Członkowie Lotoru regularnie biorą udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa jazdy, doskonaląc swoje umiejętności i przekazując zdobytą wiedzę młodszym pokoleniom.

Jednym z kluczowych elementów, które wyróżniają Lotor, jest silne poczucie wspólnoty i braterstwa wśród jego członków. Klub jest nie tylko miejscem spotkań pasjonatów motoryzacji, ale także platformą wsparcia i wzajemnej pomocy. Tradycje i wartości, które były fundamentem założenia Lotoru, są nadal pielęgnowane i przekazywane nowym pokoleniom.

Klub Motocyklowy Lotor jest przykładem, jak pasja do motocykli może jednoczyć ludzi i budować trwałe społeczności. Jego historia to opowieść o zaangażowaniu, solidarności i nieustannej chęci do rozwoju. Przez lata Lotor zyskał reputację jednego z najbardziej społecznie ukierunkowanego klubu motocyklowego, a jego członkowie nieustannie przyczyniają się do rozwoju kultury motocyklowej w kraju i za granicą.

 

 

Akcja Motoserce

Motoserce to ogólnopolska inicjatywa charytatywna Kongresu Polskich Klubów Motocyklowyc. Wszystkie Akcje Motoserca są organizowane wyłącznie przez kluby należące do K.P.K.M. Jej głównym celem jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie potrzebujących poprzez zbiórkę krwi.

Kongres Polskich Klubów Motocyklowych wyznacza termin głównej Akcji Motoserce i  mobilizuje zrzeszone kluby do udziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

Motoserce powstało w 2009 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na krew w polskich szpitalach. Inicjatorzy akcji, dostrzegając problem braku wystarczających zasobów krwi, postanowili wykorzystać swoje zorganizowane i zmotywowane środowisko do promowania honorowego krwiodawstwa. Od początku akcji jej głównymi założeniami były:

  1. Zbiórka Krwi: Organizacja zbiórek krwi na terenie całego kraju, z naciskiem na wiosenne i letnie miesiące, kiedy zapotrzebowanie na krew jest największe.
  2. Edukacja: Podnoszenie świadomości społecznej na temat potrzeby regularnego oddawania krwi oraz korzyści z tego płynących.
  3. Propagowanie dawstwa szpiku kostnego.
  4. Integracja Środowisk Motocyklowych: Łączenie różnych klubów i stowarzyszeń motocyklowych wokół wspólnego celu, co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku motocyklistów.

 

Każdego roku, organizowane są wydarzenia związane z Motosercem w różnych miastach Polski. Lokalne kluby motocyklowe, przy współpracy z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa, organizują punkty zbiórki. W akcję angażują się również inne organizacje, w tym lokalne samorządy, firmy i media, co zwiększa jej zasięg i skuteczność.

W trakcie zbiórek organizowane są także liczne atrakcje, które mają na celu przyciągnięcie jak największej rzeszy uczestników. Są to między innymi pokazy motocyklowe, koncerty, konkursy i inne formy rozrywki. Dzięki temu Akcja Motoserce staje się nie tylko akcją charytatywną, ale również wydarzeniem kulturalno-rozrywkowym, które integruje lokalne społeczności.

Od momentu powstania, Motoserce znacząco przyczyniło się do zwiększenia ilości oddawanej krwi w Polsce. 

Do dziś zebraliśmy razem już 38367 litrów krwi!!!

Dzięki temu szpitale i centra krwiodawstwa zyskują niezbędne zasoby, które mogą uratować życie wielu potrzebującym pacjentom.

Motoserce jest nie tylko akcją krwiodawstwa, ale również przykładem na to, jak środowisko motocyklowe może pozytywnie wpływać na społeczeństwo. Inicjatywa ta przełamuje stereotypy dotyczące motocyklistów, pokazując ich jako ludzi zaangażowanych społecznie, gotowych do pomocy i współpracy.

Motoserce to wyjątkowa inicjatywa, która łączy pasję do motocykli z misją niesienia pomocy potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu i współpracy motocyklistów oraz szerokiej społeczności, akcja ta przynosi wymierne korzyści zarówno dla systemu ochrony zdrowia, jak i dla lokalnych społeczności, promując wartości takie jak solidarność, odpowiedzialność i altruizm.

 

31 sierpnia 2024 roku razem z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, zapraszamy na MOTOSERCE, które odbędzie się przy okazji Dożynek Gminy Cedry Wielkie.

Zbiórka krwi rozpocznie się o godz. 12.00 i potrwa przynajmniej do 16.00.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji, oddania krwi oraz wspólnych wypraw motocyklowych.

Szczegóły
Data dodania 26 czerwca 2024