Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

„CYKL ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH – EDUKACYJNYCH „NASZA WISŁA” DLA KLAS „0”, W RAMACH OBCHODÓW ROKU WISŁY”

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Gminy Cedry Wielkie w ramach złożonej oferty
na  REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO dla zadania OŚWIATA I WYCHOWANIE Stowarzyszenie Klub Sportowy Orlika Cedry Wielkie przy współpracy z  Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich  rozpoczyna realizację projektu pn „CYKL ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH -  EDUKACYJNYCH „NASZA WISŁA” DLA KLAS „0”,  W RAMACH OBCHODÓW ROKU WISŁY”.              

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla 45 dzieci z klas „0” z terenu całej Gminy Cedry Wielkie. Wszystkie zajęcia prowadzone będą poza siedzibami szkół  tj. na terenie Przystani Żeglarskiej w Błotniku, która wyposażona jest w profesjonalną salę multimedialną i posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji wszystkich zaplanowanych w projekcie zadań.

Pierwsze zajęcia w ramach tego projektu odbyły się już 7 kwietnia 2017 r. Dzieci wraz z opiekunami zostały oprowadzone po Przystani Żeglarskiej, gdzie zapoznano je ze wszystkimi pomieszczeniami, w których będą prowadzone zajęcia. Omówione zostały także zadania, które są wykonywane na Przystani. W ramach pierwszych zajęć odbyły się zajęcia animacyjne i wspólne ognisko w celu integracji grupy.

Potrzebą wskazującą na konieczność wykonania prezentowanego zadania publicznego jest popularyzacja edukacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Mając również na uwadze ogromną rolę jaką jest tożsamość, patriotyzm, a także duże znaczenie Rzeki Wisły, dla naszego obszaru podjęto decyzję o realizacji tak ważnego przedsięwzięcia jakim jest nauka o rzece Wiśle.  Kolejnym elementem przemawiającym za realizacją projektu jest rozwój uzdolnień, w zakresie zajęć artystycznych, w tym: fotograficznych, plastycznych, ruchowych i muzycznych, a wprowadzenie 3 modułu tj. zajęć żeglarskich ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa pozaszkolnego.