Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH w Gminie Cedry Wielkie

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to cykl imprez promujących projekty unijne. Gmina Cedry Wielkie, w roku 2019 promowała aktywne spędzanie czasu wolnego w obiektach zrealizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Pierwsze wydarzenia odbyły się w dniu 11 maja 2019 r. na Miasteczku Ruchu Drogowego. Obiekt ten został wybudowany w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
Na miasteczku stale odbywają się działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne, np. zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obchody członkostwa Polski w UE, turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Miasteczko ruchu drogowego jest ogólnodostępne i bezpłatne. W ramach DOFE można było skorzystać zarówno z wybudowanego obiektu jak i udostępnionego sprzętu rowerowego. Ponadto 11 maja na obiekcie, odbyły się egzaminy na kartę rowerową, przeprowadzone pod okiem profesjonalnych przedstawicieli Policji. W egzaminie udział wzięło prawie 90 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy.

Kolejnym wydarzeniem promującym zarówno projekty unijne jak i zdrowy styl życia były zajęcia na zewnętrznych siłowniach zlokalizowanych w pięciu miejscowościach: Cedrach Wielkie, Cedrach Małych, Miłocinie, Wocławach, Stanisławowie. Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Jurczyk – instruktorka fitness. Założenie zajęć to nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego korzystania z elementów siłowni, a same zajęcia polegały na intensywnym wysiłku fizycznym, a także na elementach zabawowych i towarzyskich. Zajęcia na siłowniach zewnętrznych odbyły się 12 maja.
Możliwość korzystania z powstałej infrastruktury aerobowej jest wynikiem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych okazji do zdrowego spędzenia czasu, opierającego się na aktywności fizycznej jest obcowanie wśród piękna przyrody na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. W sztandarowym obiekcie turystycznym gminy Cedry Wielkie zrealizowanym ze środków unijnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka również udostępniono sprzęt i zaplecze, które pozwoliły na udział w  Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

Przystań w Błotniku bije rekordy popularności. Poprzez sprawne zarządzenie obiektem staje się on z roku na rok  coraz bardziej znaczącym portem żeglarskim Wybrzeża. Są tu doskonałe warunki do podstawowego szkolenia żeglarskiego, a także rekreacyjnego wykorzystywania dużego akwenu do sportów wodnych. W dniach 12 – 13 maja 2019 r. od godz. 11.00-16.00 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku można było skorzystać z darmowego sprzętu wodnego i rekreacyjnego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzeń.