Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CEDRY WIELKIE

Na terenie Miasteczka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbył się DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA, który był podsumowaniem projektu pn. „Bezpieczna droga – stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy”.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Gminy Cedry Wielkie w ramach złożonej oferty na REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO dla zadania OŚWIATA I WYCHOWANIE, Stowarzyszenie Klub Sportowy Orlika Cedry Wielkie przy współpracy z Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r. zrealizowało projekt pn. „Bezpieczna droga – stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu Gminy Cedry Wielkie” w formie zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu  odbywał się cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ze szkół z terenu gminy Cedry Wielkie. Zajęcia te obejmowały zagadnienia teoretyczne i praktyczne, a prowadzone były w salach ŻOKiS i na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich. W cyklu zajęć teoretycznych odbywają się dodatkowo  pogadanki z Policją, Strażą Pożarną i Służbą Zdrowia.

W celu uatrakcyjnienia zajęć zostały zakupione i wykorzystane niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym gry edukacyjne, układanki przedstawiające znaki drogowe, pojazdy samochodowe, , przybory i materiały plastyczne oraz autojeździki, mające na celu naukę poprzez doświadczanie.

Zakupione autojeździki stanowiły narzędzie, na podstawie którego dzieci w sposób „namacalny” doświadczać mogły przepisów drogowych. Jednak zanim możliwe było przeżyć przygodę na torze drogowym najpierw musiały zapoznać się z zasadami prawidłowego poruszania się. Każdy z uczestników zajęć  miał możliwość nauczyć się pokonywać całą trasę MRD wyposażonego w profesjonalną infrastrukturę drogową, co jest najlepszym sposobem poznania przepisów drogowych.

Podsumowaniem projektu była Organizacja dnia bezpieczeństwa w formie festynu. W ramach imprezy zaplanowano organizację zajęć z udziałem dzieci, rodziców, rodzin i mieszkańców Gminy Cedry Wielkie na MRD, gdzie uczestnicy projektu będą mogli pochwalić się nabytymi nowymi umiejętnościami i wiedzą. Dodatkowo w tym dniu zorganizowane zostaną „wyścigi” na autojeździkach dla najmłodszych z uwzględnianiem przepisów ruchu drogowego.

W ramach wydarzenie uczestnicy projektu otrzymali poczęstunek i odznaczenia ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie. Wartość wsparcia finansowego z Gminy Cedry Wielkie: to kwota 5 000,00 zł.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć