Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

O sekcji

Zajęcia w „Słonecznym Okienku Przedszkolnym”  są kontynuacją projektu unijnego ,,Małe Przedszkole w Każdej Wsi”. Po zakończeniu projektu zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cedry Wielkie. W latach 2010-2012 opiekę nad działalnością sprawowało Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków poprzez realizację projektu unijnego ,,Słoneczne Okienka Przedszkolne”. Obecnie „NZ SOP” jest zespołem innych form wychowania przedszkolnego, zorganizowanych jako cztery zespoły wychowania przedszkolnego, dofinansowywane z funduszy gminy Cedry Wielkie.

Przedszkolaki to 15 osobowa grupa dzieci w wieku  3 – 5 lat. Grupę prowadzi Pani Beata Kwiecień i Pani Dorota Gawrońska. Nauczycielki prowadzące grupy dbają, by  zajęcia odbywały się w bardzo rodzinnej i miłej atmosferze, a każdy maluch czuł się jak w domu. Starają się tworzyć – poprzez realizowane programy – odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci: aktywności twórczej, myślenia, uczuć, kształtowania poczucia własnej wartości oraz wartości innych, umiejętności radzenia sobie z porażką, ze stresem… Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka, sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami: dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu, starają się samodzielnie wykonywać wiele czynności, chętnie uczestniczą we wspólnych zabawach, zgodnie współdziałają  w grupie, starają się przestrzegać ustalonych norm i reguł.