Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Festyn „Tu się uczyliśmy, tu pracowaliśmy”

1

W dniu 18 czerwca 2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Trutnowach odbył się festyn pn: „Tu się uczyliśmy, tu pracowaliśmy”. Organizatorem festynu była Gmina Cedry Wielkie, Szkoła Podstawowa w Trutnowach oraz Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Była to impreza związana z zakończeniem działalności Szkoły Podstawowej w Trutnowach. Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie i Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy złożyli serdeczne podziękowania dla osób, które przez wiele lat byli zaangażowani w życie szkoły, za wieloletnią okazaną pomoc oraz wsparcie finansowe i rzeczowe. Symboliczne róże zostały wręczone pracującej kadrze szkoły oraz nauczycielom którzy pracowali w tej szkole. Dyrektor szkoły Pani Katarzyna Perzyńska przekazała Panu Januszowi Golińskiemu Wójtowi Gminy kronikę szkoły, która następnie zostanie przekazana do Szkoły Podstawowej w Wocławach. Festyn obfitował w wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, w tym: występy artystyczne indywidualne i grupowe uczniów ze szkół oraz przedszkoli z terenu Gminy Cedry Wielkie, zabawy i konkursy dla dzieci przygotował także Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Giemlicach. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursach otrzymały medale w ramach podziękowania za udział w imprezie. Jedną z głównych atrakcji, która przyciągnęła najmłodszych było przedstawienie teatralne pt. „Królewna Śnieżka”, przygotowane przez profesjonalny teatr Qfer. Również dużym zainteresowaniem uczestników festynu cieszył się konkurs rodzinny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trutnowach oraz ich rodziców. Uczniowie i ich rodzice rozwiązywali zadania z zakresu historii szkoły i miejscowości Trutnowy, a także układały puzzle i mogły wykazać się zdolnościami plastycznymi przy tworzeniu herbu Gminy. Główną nagrodę – rower ufundowaną przez Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy Cedry Wielkie otrzymała uczennica Anna Tymoszuk wraz z tatą. W ramach konkursu przewidziano również nagrody -sprzęt sportowy za zajęcie II i III miejsca, a także upominki dla wszystkich biorących udział w konkursie rodzin. Na festynie nie zabrakło również poczęstunku, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Leszków i Kiezmarka. Na dzieci czekały darmowe słodycze, lody, a także wesołe miasteczko, animacje, malowanie twarzy i zajęcia żeglarskie.