Literackie spotkania autorskie w gminnej oraz szkolnej bibliotece z Panią Anną Czerwińską – Rydel oraz z Panią Katarzyną Ziemnicką