Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

II GMINNY KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali.” – to jeden z drogowskazów Świętego Jana Pawła II kierowany do młodzieży,  a także  temat przewodni  II Gminnego konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Ojca  Świętego.

2 kwietnia br. minęła 13 rocznica śmierci Papieża Polaka – wyjątkowego człowieka, który zreformował Stolicę Piotrową stając się obywatelem świata i ukochanym Ojcem zarówno Polaków jak i ludzi na całym świecie. Właśnie z tej okazji 6 kwietnia  w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu zorganizowany został konkurs wiedzy o życiu Św. Jana Pawła II dla laureatów etapu szkolnego, przeprowadzonego we wszystkich szkołach z terenu gminy Cedry Wielkie.

Uczestnicy biorący udział w konkursie mieli okazję pogłębić wiedzę i umocnić chrześcijańską i patriotyczną postawę oraz przeanalizować drogę Jana Pawła II do świętości.

W konkursie wzięło udział łącznie 28 uczniów ze szkół z terenu gminy. Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorie:

–                      grupa I – klasy IV-VI szkoły podstawowej

–                      grupa II – klasy VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum.

 

Konkurs otworzył Pan Łukasz Żarna – Dyrektor ŻOKIS i Pani Dorota Nawrocka – Dyrektor Gminnej  Biblioteki Publicznej, witając uczestników konkursu, opiekunów, katechetów jak również licznie przybyłych gości, wśród których swoją obecnością zaszczycił Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pani Maria Gierszewska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, Ks. Leszek Laskowski – Proboszcz Parafii w Cedrach Wielkich, Ks. Dziekan Janusz Mathea – Dziekan Dekanatu Żuławy Gdańskie, Ks. Czesław Sołtys – Proboszcz Parafii w Cedrach Małych, Pani Joanna Stępień – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich oraz Pan Tomasz Szlak –  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Giemlicach.

Uczestników oceniało Jury, któremu przewodniczył Ks. Leszek Laskowski. Uczniowie otrzymali testy z 30 pytaniami zamkniętymi. Po sprawdzeniu wszystkich testów w każdej z kategorii przeprowadzono dogrywkę, rozstrzygającą miejsca drugie i trzecie.

Na zakończenie, zwycięzcom wręczono nagrody i dyplomy ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie, a pozostałym uczestnikom słodki poczęstunek oraz podziękowanie za udział.  Pan Wójt wraz z pozostałymi członkami komisji,  odniósł się bardzo ciepło do organizacji wydarzenia i tym samym podkreślił dużą wiedzę i zaangażowanie uczniów, a także ich opiekunów w przygotowaniach do konkursu.

WYNIKI KONKURSU WIEDZY :

Kategoria: klasy IV-VI SP

I miejsce: Weronika Nawrocka – SP w Cedrach Wielkich,

II miejsce: Maja Woźniak – SP w Wocławach,

III miejsce Paulina Ziętara – SP w Cedrach Wielkich.

 

Kategoria: klasy VII SP i II-II GIM

I miejsce: Agnieszka Piotrowska – SP w Cedrach Małych,

II miejsce: Natalia Olechnowicz – SP w Giemlicach,

III miejsce: Julia Szymańska – SP w Cedrach Małych.