Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Inauguracja projektu pn. „Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych – stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego”

W dniu 14 września odbyła się inauguracja projektu gdzie Łukasz Żarna –dyrektor Ośrodka dokonał prezentacji realizowanego projektu pn. „Organizacja tradycyjnych warsztatów  kulinarnych – stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego”. Działanie realizowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Realizacja operacji ujęta w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 W Województwie Pomorskim w 2016 roku (EtapI).

Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Żuławy Gdańskie, dlatego Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Skirmuntt-Kufel zaprezentowała realizowane działania oraz opowiedziała o Powiatowym Konkursie Kulinarnym „Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego” . który nawiązuje do projektu realizowanego przez ŻOKiS.

Po inauguracji rozpoczęły się pierwsze warsztaty praktyczne.