Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

JACHT PUŁKOWNIKA RYSZARDA KUKLIŃSKIEGO – „STRAŻNIK PORANKA” NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU

6 lipca 2017 r. na Przystań Żeglarską w Błotniku przybył jacht pułkownika Ryszarda Kuklińskiego – „Strażnik Poranka”. Jednostka ta – to prezent, który Ryszard Kukliński przekazał Chrześcijańskiej Szkole Pod Żaglami.

Jacht został zbudowany w 1965przez Stocznię Jachtową im. Josepha Conrada w Gdańsku jako pierwsza jednostka serii Opal. Początkowo nosił nazwę Opal.  W listopadzie 1980 jednostkę kupił od Marynarki płk Kukliński. Po ucieczce płk Kuklińskiego do USA jacht został skonfiskowany wyrokiem z 1984 r. i przekazany Centralnemu Muzeum Morskiemu. W 1998 r. w czasie wizyty pułkownika w Polsce jacht został zwrócony właścicielowi, jednostkę pobłogosławił ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, nadając jej imię „Opal II”. Płk. Kukliński nie zabrał jachtu do USA, przekazał go w drodze notarialnej darowizny Chrześcijańskiej Szkole pod Żaglami. Nowy armator zmienił w 2002 r. nazwę jednostki na „Strażnik Poranka” i umiejscowił ją jako  stacjonującą na chorwackiej wyspie IŻ, gdzie prowadzono szkolenia dla młodzieży. Obecnie wymagająca remontu została przetransportowana na Przystań Żeglarską w Błotniku.

Nazwa „Strażnik Poranka” jest szczególna i nawiązuje do słów Jana Pawła II, który podczas Światowego Dnia Młodzieży w Toronto powiedział do młodych, że są strażnikami nowego wieku i nowego tysiąclecia.

Umiejscowienie tej jednostki na Przystani Żeglarskiej w Błotniku nie jest przypadkowe, a wynika z zawiązanej współpracy pomiędzy Gminą Cedry Wielkie, a Chrześcijańską Szkołą Pod Żaglami, którą reprezentuje Ks. Prałat Andrzej Jaskuła.

Współpraca ta została potwierdzona na oficjalnym spotkaniu w dniu 11 lipca 2017 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, w której uczestniczyli z ramienia Gminy Cedry Wielkie – Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, natomiast z Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami – Ks. Prałat Andrzej Jaskuła – Prezes Stowarzyszenia, ks. Artur Kołodziejczyk – członek zarządu, ks. Arkadiusz Ćwikliński – Dyrektor Collegium Marianum, Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie.

Członkowie spotkania jednomyślnie ustalili konieczność realizacji działań partnerskich, które służyć mają rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnych korzystnych stosunków w dziedzinie kultury, turystyki i promocji, a także, co bardzo ważne, tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych  wartości chrześcijańskich.

Pierwszym krokiem w ramach podjętej współpracy będzie podpisanie listu intencyjnego, który m.in. również umożliwi młodym adeptom sztuki żeglarskiej z gminy Cedry Wielkie wzięcia udziału w zajęciach w ośrodku żeglarsko – religijnym na wyspie Iż w Chorwacji.