Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Jesienne zajęcia dla dzieci pn. „zabawa z kasztanami i żołędziami”

Zajęcia otwarte
Temat: Zabawa z kasztanami i żołędziami.

Cele ogólne:
- poszerzanie wiedzy o jesieni
- rozwijanie koncentracji uwagi i koordynacji ruchowej.
- rozwijanie aktywności i inwencji twórczej dzieci;
- rozwijanie słuchu fonematycznego;
- rozwijanie umiejętności matematycznych;
-poszerzenie doświadczeń konstrukcyjnych
-posługiwanie się pojęciami : kasztany- kasztanowiec, żołądź- dąb
- utrwalenie nazw części ciała

zajecia-jesienne-dla-dzieci