Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Kameralne spotkanie w ramach projektu Ostańce Próśb

W dniu 20 lutego ŻOKiS przy współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku zorganizował kameralne spotkanie poświęcone norweskim kościołom Stavkirke w ramach projektu „Ostańce Próśb”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Projekt realizowany przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, którego celem było zarejestrowanie istniejących obiektów kultu religijnego Islandii, Norwegii, Polski i zainteresowanie widzów ich architekturą i formą.

Przygotowana w ramach wydarzenia wystawa pt. „Ostańce Próśb” przedstawiająca fotografie, na których utrwalone zostały wybrane islandzkie kościółki farmerskie i kamienne, norweskie kościoły Stavkirke oraz polskie kapliczki, przybliżyła widzom efekty trzyletnich prac dokumentacyjnych.

Na początku Pan Waldemar Elwart – kordynator projektu opowiedział o realizacji całego przedsięwzięcia.

Kolejnym punktem spotkania był wykład połączony z prezentacją multimedialną o kościołach Stavkirke, który wygłosił dr Tadeusz Lange (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), specjalista w dziedzinie odczytywania i interpretowania znaków runicznych umieszczanych na skandynawskich, drewnianych kalendarzach.

Podczas wernisażu odbył się koncert na trzy wiolonczele muzyki skomponowanej na potrzeby projektu, inspirowanej ludową i sakralną muzyką Islandii, Norwegii i Polski w wykonaniu: Zofii Elwart, Magdaleny Kozber i Martyny Wiśniewskiej.