Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Kolejne lekcje edukacyjne z zakresu funkcjonowania Żuław

W dniu 30 maja br. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się kolejne lekcje edukacyjne z zakresu funkcjonowania Żuław dla uczniów ze szkół podstawowych z Giemlic, Cedrów Wielkich oraz Cedrów Małych. Na zajęciach eksperci przy wykorzystaniu interaktywnej edukacyjnej makiety Żuław Wiślanych przedstawili młodzieży tematykę związaną z ochroną przeciwpowodziową. Makieta ma wymiary 280×180 cm i przedstawia Deltę Wisły z głównymi wodami (Wisła, Nogat, Szkarpawa, Tuga, rzeka Elbląg, Zalew Wiślany, Bałtyk, Martwa Wisła) oraz polami, rowami, obwałowaniem, stacjami pomp, elektrownią wodną, trzema śluzami (Przegalina, Gdańska Głowa, Biała Góra). Makieta demonstruje m.in. następujące zjawiska:

  1. zalanie polderu na Żuławach Gdańskich,
  2. przerwanie wałów przez wezbranie wody wiślanej i zalanie polderu na Żuławach Gdańskich,
  3. zatory lodowe, przesiąki,
  4. przelanie wody przez wały przy tzw. cofce od Zalewu Wiślanego,
  5. śluzowanie przy różnicach poziomu wody Wiślanej i Nogatu, Szkarpawy lub Martwej Wisły.

Szkolenia mają na celu uświadomienie zagrożenia powodziowego, podniesienie wiedzy na temat metod ograniczania strat, przekazania informacji co należy robić w momentach zagrożenia oraz przedstawienia tematyki związanej z pierwszą pomocą przedmedyczną. Makieta oraz szkolenia są częścią projektu pn.: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.