Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Kolejne środki finansowe na działania społeczne

Dnia 14 maja 2019 odbyło się XII Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”, na którym dokonano oceny wniosków złożonych o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  W ramach rozstrzygniętego naboru Gmina Cedry Wielkie za pośrednictwem Stowarzyszenia Gdański Klub Morski „CEDRUS” złożyła dwa wnioski, które wybrane zostały do dofinansowania:

1. Stworzenie centrum rekreacyjno – sportowego w miejscowości Trutnowy w gminie Cedry Wielkie

W ramach projektu planuje się przebudowę istniejącego placu zabaw za oddziałem przedszkolnym w Trutnowach. Zużyte urządzenia zabawowe zostaną zdemontowane, a w ich miejsce zostaną zamontowane nowe m.in.: pająk oraz ścianka wspinaczkowa. Obok elementów dla dzieci zostanie stworzona mini siłownia oraz miejsce do odpoczynku dla osób starszych wyposażone w ławeczki oraz stół do chińczyka. W celu ułatwienia korzystania z wybudowanej infrastruktury wykonane zostaną chodniki, a całość terenu zostanie ogrodzona.  Wartość projektu: 122 055,00 zł., poziom dofinansowania 100%

2. Stworzenie na bazie społeczności lokalnej zorganizowanej grupy zainteresowań w o tematyce kulinarnej opartej na potencjale i dziedzictwie obszaru Żuław

W ramach projektu planuje się m.in:

  • Remont pomieszczenia kuchennego Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
  • Promocję projektu i rekrutację uczestników projektu
  • Prelekcję nt. projektu i możliwości formalizowania grup nieformalnych w stowarzyszenia
  • Organizację szkoleń, warsztatów kulinarnych opartych na potencjale i dziedzictwie obszaru Żuław.
  • Wydanie publikacji – promocja produktów i potraw regionalnych
  • Gala – uroczyste podsumowanie projektu

Projekt realizowany będzie od lutego do czerwca 2020 r. W zajęciach (warsztatach uczestniczyć będzie łącznie 20 osób). Wartość projektu: 51 999,00 zł, poziom dofinansowania 100%