Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

KOLEJNY CYKL REJSÓW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ ŻEGLUGĘ WIŚLANĄ W RAMACH WSPÓŁPRACY Z GMINĄ CEDRY WIELKIE DLA DZIECI ZE SZKÓŁ Z TERENU GMINY.

Rejsy zostały zorganizowane już po raz kolejny na podstawie listu intencyjnego pomiędzy GMINĄ CEDRY WIELKIE i ŻEGLUGĄ WIŚLANĄ, dzięki któremu Wójt Gminy Cedry Wielkie – Janusz Goliński uzyskał bezpłatne wsparcie w organizację rejsów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cedry Wielkie.
Tym razem rejsy odbyły się w dniu 2 października 2018 r. dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Giemlicach i Cedrach Wielkich oraz 8 października 2018 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych. Łącznie udział w rejsach wzięło 100 uczniów. Wydarzenie to kolejny raz pomogło wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie młodych adeptów żeglarstwa zajęciami organizowanymi przez Gminę Cedry Wielkie.
Uczestnicy rejsów mieli również okazję wzięcia udziału w grach i zabawach sportowych przygotowanych przez ŻOKiS. Konkurencje sportowe wszystkim bardzo się podobały i wzbudziły wiele emocji. Po wszystkich atrakcjach, uczestnicy odpoczęli przy ognisku, posilając się przygotowanym poczęstunkiem.
Zaplanowane rejsy to tylko jedno z wielu postanowień listu intencyjnego. Partnerzy zobowiązali się do podejmowania kolejnych działań społecznych, skierowanych na żeglarstwo, służących rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie sportu, kultury, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży.