Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Kolejny krok współpracy Gminy Cedry Wielkie z włoskim samorządem Ragusa w zakresie żeglarstwa

Już na początku września (03.09.2017 r. – 14.09.2017 r.) grupa 10 uczestników – dzieci w wieku 9-10 lat z terenu Gminy Cedry Wielkie weźmie udział w wyjeździe zagranicznym do Włoch – Marina Di Ragusa. Możliwość uczestnictwa w wyjeździe dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie zapewniony został dzięki współpracy, która została zawiązana pomiędzy Panem Januszem Golińskim Wójtem Gminy Cedry Wielkie, a Gminą Ragusa (Sycylia). Współpraca ta była sukcesywnie zawiązywana kolejnymi spotkaniami i wizytami studyjnymi, zarówno w Polsce jak i we Włoszech, a jej efektem jest przystąpienie do programu współpracy POLSKO –WŁOSKIEJ w ramach projektu: Północ / Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: un Mare). Ze względu na niewielką ilość uczestników, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe zagranicznym, o zakwalifikowaniu decydowało zaangażowanie w zajęciach szkółki żeglarskiej. Wszystkie kwestie formalne zostały ustalone i potwierdzone z włoskim Partnerem, a uczestnicy projektu – dzieci już odliczają dni do wyjazdu. Realność zaplanowanych w projekcie działań dzieci mogły odczuć w dniu 29 lipca 2017 r., w którym zorganizowana została wideo rozmowa z włoskim partnerem, w ramach której zarówno Polskie jak i Włoskie dzieci mogły się poznać i zaprezentować.