Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Kolejny Partner Gminy Cedry Wielkie, zaangażowany w realizację działań z zakresu krzewienia pasji żeglarskich.

Gmina Cedry Wielkie pozyskała kolejnego partnera wspierającego działalność Szkółki Żeglarskiej w Błotniku i tym samym działalność z zakresu krzewienia pasji  żeglarskich.

Na podstawie listu intencyjnego pomiędzy GMINĄ CEDRY WIELKIE i ŻEGLUGĄ WIŚLANĄ, Wójt Gminy Cedry Wielkie – Janusz Goliński uzyskał bezpłatne wsparcie w organizację rejsów dla łącznie 120 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cedry Wielkie. Planowany termin rejsów  ustalony został na maj  2018 r.

Rejsy te stanowić będą symboliczne rozpoczęcie zajęć w szkółce żeglarskiej w Błotniku i przyczynić mają się do zainteresowania jeszcze większej ilości młodych adeptów żeglarstwa zajęciami organizowanymi przez Gminę Cedry Wielkie.

Zaplanowane rejsy są tylko jednym z wielu postanowień listu intencyjnego. Partnerzy zobowiązali się do podejmowania kolejnych działań społecznych, skierowanych na żeglarstwo, służących rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie sportu, kultury, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży.