Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

LGD „TRZY KRAJOBRAZY” POZYSKAŁA NOWE śRODKI FINANSOWE NA DOTACJE UNIJNE

Z dotacji unijnych mogą skorzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, gminy z obszaru działania Lokalnej Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” t.j. gmin: Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, Cedry Wielkie i Kolbudy.

W ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, dotacje można otrzymać na przedsięwzięcia związane z długofalowymi działaniami edukacyjnymi w obiektach publicznych, rozwojem turystyki i rekreacji, udostępnieniem obiektów o znaczeniu historycznym, promocji produktów lokalnych oraz tworzenia i rozwoju innowacyjnej działalności  gospodarczej.
Łączny budżet do rozdysponowania wynosi 8 550 000,00 zł, z czego 50 % środków przeznaczonych jest na tworzenie miejsc pracy poprzez zakładanie i rozwój działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje w załączeniu: artykuł LGD-1