Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

„Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy skierowanej do Sektora Jednostek Finansów Publicznych

„Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy skierowanej do Sektora Jednostek Finansów Publicznych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy.

Zakres tematyczny:

„ Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych ”

„Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru”

Szczegółowe informacje na stronie LGD „ Trzy Krajobrazy” :

http://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-nr-12016/

http://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-nr-22016/