Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Międzynarodowa wymiana doświadczeń – wizyta studyjna

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Samorządowym Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, zorganizowali w dniu 24 września br. wizytę studyjną w obiektach znajdujących się na terenie naszej gminy. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele duńskiej organizacji ARS Baltica: Oleg Koefoed, Marcus Hagemann, przedstawiciele z instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele gmin i powiatów.
 
Wizyta studyjna rozpoczęła się w nowo wybudowanej Hali, gdzie Pan Janusz Goliński Wójt Gminy oraz Pani Justyna Słowińska Przewodnicząca Rady przywitali przybyłych gości. Po oficjalnych powitaniach, zaprezentowano działalność obiektu. Następnie Pani Dorota Nawrocka Dyrektor GBP oprowadziła uczestników po bibliotece a Pan Marcin Wojtkiewicz kierownik Hali, zaprezentował Halę Sportową oraz pomieszczenia do niej przynależne.
 
Kolejnym punktem wizyty był Dom Podcieniowy w Miłocinie, w którym gości przywitał Pan Łukasz Żarna Dyrektor ŻOKiS. Zaprezentowana została działalność obiektu i realizowane w nim projekty, m.in.: Etno Design i wystawa pn. „Wielokulturowość Żuław w kontekście obrzędowości” Pani Ludwiki Jóźwiak. Na miejscu oprócz zwiedzania obiektu, dla uczestników przygotowano warsztaty prowadzone przez przedstawicieli organizacji ARS Baltica oraz poczęstunek.
 
Ostatnim obiektem programu wizyty studyjnej była Przystań Żeglarska w Błotniku, na której czekała na uczestników Pani Ewelina Purzycka Kierownik Mariny. Oprócz prezentacji obiektu odbyło się również zwiedzanie „Strażnika Poranka” w siedzibie firmy Activ Yachts.