Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Msza święta w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL Stutthof w ramach obchodów 74 rocznicy Marszu Śmierci

25 stycznia 2019 r. w Archikatedrze w Gdańsku-Oliwie odprawiona została Msza Święta upamiętniająca 74. rocznicę ewakuacji więźniów obozu Stutthof. Mszę celebrował Biskup Zbigniew Zieliński. W uroczystości Gminę Cedry Wielkie reprezentowali Pan Janusz Goliński Wójt Gminy, Pani Justyna Słowińska Przewodnicząca Rady i poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich z Wocław.

Z dużym smutkiem przyjęto na rocznicowej mszy oraz odbywającym się po mszy tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, nieobecność byłych więźniów KL Stutthof, uczestników upamiętnianych wydarzeń, którym stan zdrowia nie pozwolił na udział w uroczystościach (większość żyjących Świadków Historii liczy około 90 lat). Dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski określił tę sytuację Wielką Ciszą. Na uroczystościach obecni byli członkowie ich rodzin. Uroczystości w Archikatedrze Oliwskiej poprzedzone były obchodami rocznicy rozpoczęcia ewakuacji pieszej więźniów KL Stutthof zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie. W ramach zorganizowanego wydarzenia, dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski został uhonorowany z rąk Pana Janusza Golińskiego Wójta Gminy medalem z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości za wkład w naszą małą ojczyznę – Gminę Cedry Wielkie.