Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Nowatorskie zajęcia żeglarskie dla klas II i III SP z terenu gminy Cedry Wielkie

W dniach 11 oraz 12 września, w godzinach 9:00-13:00 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyły się jednodniowe zajęcia, które obejmowały zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne z zakresu żeglarstwa. Udział w warsztatach wzięło łącznie 80 uczniów z klas II i III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy, którzy dotychczas nie uczęszczali na tego typu zajęcia.

Warsztaty odbywały się pod okiem trenera innowacyjnego żeglarstwa – Pana Krzysztofa Kocięby, który każde zajęcia rozpoczynał od oprowadzenia uczestników po terenie Mariny Błotnik oraz po działającej przy niej Szkółce Żeglarskiej. Podczas wspólnych oględzin, trener opowiadał dzieciom o przystani i szkółce, wprowadzając uczestników w tajniki ich funkcjonowania, nie zapominając przy tym o tematycznych ciekawostkach. Kolejnym krokiem ku zgłębieniu wiedzy żeglarskiej, było obejrzenia filmu, przedstawiającego sposoby żeglowania oraz prawidłowe zachowanie na wodzie i w wodzie, uwzględniając występujące przy tym niebezpieczeństwa. Po tak solidnym wprowadzeniu i nałożeniu kamizelek ratunkowych, uczniowie udali się do połączonych ze sobą sznurem łodzi klasy OPTYMIST, na których pływali po 4 osoby. W ramach oswojenia się z wodą, dzieci pod okiem trenera wykonywały na łodziach lekkie ćwiczenia fizyczne. Zakończywszy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, uczestnicy w grupach zwiedzili akwen z Panem Krzysztofem motorówką.

Całość zajęć poza trenerem żeglarstwa zabezpieczana była na wodzie przez pomocnika trenera posiadającego niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zabezpieczenia wodno – medycznego.

Mimo niektórych trudności, jak chociażby strach przed wodą, wszyscy zakończyli zajęcia z uśmiechem, a co niektórzy już zapisali się na zajęcia w Szkółce Żeglarskiej w Błotniku.