Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Obchody 73 rocznicy Marszu Śmierci w Gminie Cedry Wielkie.

Obchody 73 rocznicy Marszu Śmierci, w dniu 25 stycznia 2018 r. rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, którą koncelebrował proboszcz parafii – Ks. Leszek Laskowski przy udziale księży z terenu gminy – Ks. Waldemara Naczk – Proboszcza Parafii w Wocławach oraz Ks. Dziekana Janusza Mathea – Dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie. Nabożeństwo odprawione zostało w intencji ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Zaraz po mszy, zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji, delegacje placówek oświatowych oraz wierni z zapalonymi zniczami i sztandarami przeszli w procesji pod Obelisk upamiętniający Marsz Śmierci, gdzie uroczyście złożone zostały kwiaty i znicze.

Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie – Pana Janusza Golińskiego w uroczystościach udział wzięli: Pan Stefan Lewandowski – były więzień obozu Stutthof i uczestnik Marszu Śmierci, Pan Piotr Tarnowski – Dyrektor Muzeum Stutthof oraz Pan Marcin Owsiński – Kierownik Działu Oświatowego, księża, radni, sołtysi i mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty sztandarowe ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie, poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Cedrów Wielkich oraz Koszwał.

Druga część uroczystości miała miejsce w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, dlatego też wszyscy zebrani na czele ze sztandarami przeszli w pochodzie do ŻOKiS. Część oficjalną rozpoczął Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Bożeną Daszewską Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie witając zaproszonych gości, a w szczególności Pana Stefana Lewandowskiego – byłego więźnia obozu Stutthof i uczestnika Marszu Śmierci, a także Pana Piotra Tarnowskiego – Dyrektora Muzeum Stutthof i Pana Marcina Owsińskiego Kierownika Działu Edukacyjnego Muzeum Stutthof, który poprowadził prelekcję nt. Marszu Śmierci oraz zaprezentował najnowsze publikacje: „Żuławy w 1945 roku” – tom 3 i „Tiegenhof/Nowy Dwór w 1945 roku. Koniec i początek miasta na Żuławach”.

Podczas uroczystości dwukrotnie zabrał głos Pan Stefan Lewandowski, który swoją przemową i wspomnieniami wzruszył wszystkich uczestników obchodów. Mimo niewyobrażalnych przeżyć były więzień i uczestnik Marszu opowiedział ze szczegółami o swoich przeżyciach. Podczas przemowy na sali panowała wyjątkowa cisza. Wszyscy z uwagą i z zainteresowaniem wsłuchiwali się w historię opowiadaną przez Pana Stefana. W ramach obchodów odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Marsz Śmierci” zorganizowanego przez ŻOKIS dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych ze szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie.

Dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców konkursu wręczył gość specjalny – Pan Lewandowski, który ze wzruszeniem gratulował laureatom. Konkurs miał na celu pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach związanych z „Marszem Śmierci”, a także rozbudzanie refleksji młodzieży inspirowanych w formie artystyczno – plastycznej. Z przygotowanych na konkurs prac powstała wystawa, którą można było obejrzeć w trakcie uroczystości. Na zakończenie Pan Wójt podziękował zaproszonym gościom i wszystkim zaangażowanym w upamiętnienie tak ważnego wydarzenia, które dobiegło końca przy słodkim poczęstunku przygotowanym specjalnie na tę okazję.

W trakcie całej uroczystości gościła również telewizja informacyjna Północna.tv, która przygotowała relację z obchodów 73 Rocznicy Marszu Śmierci w Gminie Cedry Wielkie. Zapraszamy do obejrzenia materiału:

http://polnocna.tv/vid/18279-marsz-smierci-w-cedrach-wielkich

 

Na dalsze obchody uroczyści do Gdańska Oliwy udali się goście uczestniczący w uroczystości na czele z Panem Januszem Golińskim Wójtem Gminy, a gminę Cedry Wielkie reprezentował poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach. Na miejscu odbyła się msza święta w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL Stutthof celebrowana przez Biskupa Pomocniczego Zbigniewa Zielińskiego oraz spotkanie opłatkowe.