Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Obchody 74 rocznicy Marszu Śmierci w Gminie Cedry Wielkie.

Obchody 74 rocznicy Marszu Śmierci zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie, w dniu 25 stycznia 2019 r. rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, którą koncelebrował proboszcz parafii – ks. Leszek Laskowski przy udziale księży z terenu gminy – ks. Waldemara Naczk Proboszcza Parafii w Wocławach, ks. dr Czesława Sołtys Proboszcza Parafii w Cedrach Małych oraz ks. Janusza Mathea – Dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie. Nabożeństwo odprawione zostało w intencji ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Zaraz po mszy, zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji, delegacje placówek oświatowych, sztandary oraz wierni z zapalonymi zniczami przeszli w procesji pod Obelisk upamiętniający Marsz Śmierci, gdzie uroczyście złożone zostały kwiaty i znicze.

Na zaproszenie Wójta Gminy Cedry Wielkie – Pana Janusza Golińskiego w uroczystościach udział wzięli: Pan Piotr Tarnowski – Dyrektor Muzeum Stutthof oraz Pan Marcin Owsiński – Kierownik Działu Oświatowego, Pan Stefan SkoniecznyStarosta Powiatu Gdańskiego, Pan Bogdan Dombrowski – Przewodniczący Rady Powiatu, dyrektorzy i przedstawiciele placówek szkolnych z terenu gminy, księża, radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Przybyły także poczty sztandarowe ze szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z Cedrów Wielkich i Koszwał.

Druga część uroczystości miała miejsce w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, gdzie wszyscy zebrani na czele ze sztandarami przeszli w pochodzie do ŻOKiS. Część oficjalną rozpoczął Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Justyną Słowińską Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie witając zaproszonych gości, a w szczególności Pana Piotra Tarnowskiego – Dyrektora Muzeum Stutthof i Pana Marcina Owsińskiego Kierownika Działu Edukacyjnego Muzeum Stutthof, który poprowadził prelekcję nt. Marszu Śmierci oraz zaprezentował najnowszą publikację: „Żuławy w 1945 roku” – tom 4.

Podczas uroczystości Pan Janusz Goliński wręczył Panu Piotrowi Tarnowskiemu, Panu Marcinowi Owsińskiemu oraz Pani Katarzynie Sikorze medale upamiętniające 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości za wkład w naszą małą ojczyznę – Gminę Cedry Wielkie.

W ramach obchodów odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Miejsca pamięci w mojej gminie” zorganizowanego przez ŻOKIS dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych ze szkół z terenu gminy, poprzez propagowanie i dbałość o pamięć tego tragicznego wydarzenia.

W tegorocznym konkursie laureatami zostali:

Kategoria: klasy IV – VI SP

Wyróżnienie MICHALINA GÓRNA KL. VI SP WOCŁAWY

III  miejsce ALEKSANDRA BARANOWSKA KL. V GIEMLICE

II miejsce KINGA WALENCZIKOWSKA KL. VI SP GIEMLICE

I miejsce  MILENA PAWLIK KL. VI SP CEDRY WIELKIE

 

Kategoria: SP klasa VII –VIII SP – Gimnazjum

Wyróżnienie PATRYK GOSPODARCZYK KL. VII SP WOCŁAWY

Wyróżnienie WIKTORIA SŁONINA KL. VII SP WOCŁAWY

III  miejsce WERONIKA WITKOWSKA KL. VII SP CEDRY WIELKIE

II miejsce JULIA SPOREK KL. VII SP WOCŁAWY

I miejsce  PATRYCJA PUHACZEWSKA KL VII SP WOCŁAWY

Dyplomy, nagrody oraz słodkie upominki dla zwycięzców konkursu wręczyli: Dyrektor Muzeum Stutthof oraz Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady.

Konkurs miał na celu pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach związanych z „Marszem Śmierci”, a także rozbudzanie refleksji młodzieży w formie artystyczno – plastycznej. Z przygotowanych na konkurs prac powstała wystawa, którą można było obejrzeć w trakcie uroczystości. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek.

W trakcie tej części uroczystości zebrani goście mogli wysłuchać utworów przygotowanych specjalnie na tę okazję przez uczennice Szkoły Podstawowej w Wocławach. Zarówno wykonanie jak i sam dobór repertuaru wzruszyły uczestników wydarzenia, przyczyniając się do jeszcze głębszej refleksji nad tematyką obchodów kolejnej rocznicy „Marszu Śmierci”, który 74 lata temu przeszedł przez teren naszej gminy.

Na zakończenie Pan Wójt podziękował zaproszonym gościom i wszystkim zaangażowanym w upamiętnienie tak ważnego wydarzenia, które dobiegło końca przy słodkim poczęstunku przygotowanym specjalnie na tę okazję.

Na dalsze obchody uroczyści do Gdańska Oliwy udali się goście uczestniczący w uroczystości na czele z Panem Januszem Golińskim Wójtem Gminy i pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach reprezentującym Gminę Cedry Wielkie. W Gdańsku odbyła się msza święta w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL Stutthof celebrowana przez Biskupa Zbigniewa Zielińskiego oraz spotkanie opłatkowe.