Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy!

Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowiska:

1. Kierownik Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Cedrach Wielkich
2. Główny Księgowy Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich
3. Pracownik ds. obsługi technicznej Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Cedrach Wielkich
4. Pracownik ds. administracyjno- organizacyjnych Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Cedrach Wielkich

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 41, 83 – 020 Cedry Wielkie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2019 r. godz. 15.00 włącznie,

1. Pełna treść ogłoszenia_Kierownik Gminnej Hali

2.Pełna treść ogłoszenia_Główny Księgowy

3. Pełna treść ogłoszenia_Pracownik ds. obsługi technicznej

4. Pełna treść ogłoszenia_Specjalista ds. administracyjno organizacyjnych

Kwestionariusz_osobowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych