Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Ogólnopolskie Podsumowanie Roku Rzeki Wisły

22 lutego 2018 r. w Klubie Sportowym  Monta w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Podsumowanie Roku Rzeki Wisły. Zaproszonych gości, m. in. przedstawicieli samorządów miejscowości/instytucji, organizacji pozarządowych i społeczników wspierających RRW, wśród których była również Gmina Cedry Wielkie,  powitali: Pan Paweł Cukrowski – Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pan Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta miasta Warszawy, Pan Zbigniew Gąsowski – Stowarzyszenie Loire-Vistule, Pan Jarosław Kałuża – Instytut Multimedialny oraz Pan Robert Jankowski – Społeczny Komitet i Fundacja Rok Rzeki Wisły. Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne prowadzone przez Panią prof. Magdalenę Kachniewską z Katedry Turystyki SGH i Rady Fundacji Roku Rzeki Wisły. Na pierwszym panelu konferencji wystąpili ambasadorowie Roku Rzeki Wisły, opowiadając o inicjatywach i miejscach związanych z obchodami RRW. Było to też podsumowanie wydarzeń oraz podziękowania dla wszystkich samorządów i instytucji, które wzięły udział w przedsięwzięciu. Drugi panel opierał się na dyskusjach dotyczących dalszych planów oraz omówieniach najważniejszych kierunków i działań w przyszłości. W tej części spotkania uczestniczył m.in. Pan Jerzy Wcisła – Senator, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych.

Wisła dalej płynie! Zatem to nie koniec, a Fundacja ROK RZEKI WISŁY kontynuuje swoją działalność.