Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

PODPISANA UMOWA NA WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU WODNEGO NA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU

logo

Dnia 31 lipca 2018 r. została podpisana przez Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego umowa na realizację inwestycji pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru, poprzez budowę obiektu całorocznego, turystycznego przeznaczonego na wypożyczalnie sprzętu wodnego w miejscowości Błotnik, gm. Cedry Wielkie”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano BUDOWĘ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO DO PRZECHOWYWANIA JACHTÓW o wymiarach 12,53 m x 21,80 m, który będzie pełnił rolę wypożyczalni sprzętu wodnego. Projektowany budynek zostanie wykonany przy funkcjonującej  Przystani Żeglarskiej w Błotniku. W obiekcie poza pomieszczeniami magazynowymi znajdować się również będą pomieszczenia socjalne dla użytkowników m.in: szatnia, WC, umywalnia oraz pomieszczenie gospodarcze i przedsionek.

Zlokalizowanie inwestycji w bezpośrednim otoczeniu przystani żeglarskiej przyczyni się do poszerzenia oferty w zakresie wykorzystania potencjału wodnego zarówno Martwej Wisły, przy której funkcjonować będzie obiekt jak i całego obszaru Pętli Żuławskiej.

Planowany koszt całkowity zadania to 538 166,78 złote, z czego środki z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” stanowi 37,16%, czyli 200 000,00 zł. Pozostały koszt w wysokości 338 166,78 zł stanowi wkład własny GKM CEDRUS. Realizację inwestycji zaplanowano do końca 2019 roku.