Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Podpisanie listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami oraz Fundacją Żuławska Przygoda

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał list intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami – reprezentowanym przez Ks. Prałata Andrzeja Jaskułę – Prezesa Stowarzyszenia i Hannę Stanecką – Sekretarza Zarządu oraz Fundacją Żuławska Przygoda – reprezentowaną przez Mirosławę Kubicką – Prezes Fundacji. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Enoch Witucki  właściciel firmy Activ.

Z podpisania listu intencyjnego wynikać będzie współpraca pomiędzy podmiotami STOWARZYSZENIEM CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA POD ŻAGLAMI – GMINĄ CEDRY WIELKIE – FUNDACJĄ ŻUŁAWSKA PRZYGODA. Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie sportu, kultury, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru działania Partnerów a także, co bardzo ważne w tworzeniu wartościowych więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami.

Współpraca oparta jest na doświadczeniach, dobrych praktykach partnerów i zawiązanych kontaktów pomiędzy nimi w ramach oficjalnych spotkań w latach 2017 – 2018 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, a także w siedzibie  Fundacji  Żuławska Przygoda. Spotkania te zaowocowały ustaleniem konieczności realizacji działań partnerskich, skierowanych na odbudowanie i odrestaurowanie jachtu pn.”Strażnik Poranka”, promocji jego historii i szerzenia edukacji żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich.

W ramach współpracy partnerzy zgodnie zadeklarowali wspieranie działań
skierowanych na przywrócenie prawidłowego stanu technicznego i funkcjonalnego jachtu ”Strażnik Poranka”, promocję jego historii oraz szerzenie edukacji żeglarskiej wśród  dzieci i młodzieży, w tym wspólną organizację zajęć  sportowo – kulturowych, kształcenia, wypoczynku, rozwoju dzieci i młodzieży w szczególności na bazie żeglarstwa  z terenu wszystkich partnerów.

Ponadto, spotkanie zaowocowało nie tylko ustaleniem realizacji działań partnerskich w zakresie prac remontowych jachtu „Strażnika Poranka”, ale także dokonaniem jego rejestracji na przystani żeglarskiej w Błotniku, wspólną organizację wydarzeń społeczno – kulturalnych, sportowych i promocyjnych z wykorzystaniem jachtu przez wszystkich partnerów, stworzeniem miejsca promocyjnego – tablicy upamiętniającej historię ”Strażnika Poranka” na Przystani, stosowaniem partnerstwa w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych oraz wspólną organizację i uczestnictwo w promocji obszarów. Szczegółowy harmonogram realizacji opisanych przedsięwzięć, opracują wskazani przez partnerów porozumienia koordynatorzy.