Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Podpisanie listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami

W dniu 25 sierpnia 2017 r., na Przystani Żeglarskiej w Błotniku,  Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami – reprezentowanym przez Ks. Prałata Andrzeja Jaskułę – Prezesa Stowarzyszenia oraz Hannę Stanecką – Sekretarza Zarządu.

W spotkaniu uczestniczyli również Pani Joanna Stępień – dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich oraz Pan Piotr Bukowski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych.

Współpraca ta ma służyć rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie sportu, kultury, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży
z obszaru działania obu Partnerów, a także co bardzo ważne w tworzeniu wartościowych więzi międzyludzkich pomiędzy partnerami.

Podpisanie listu intencyjnego ma m.in. umożliwić młodym adeptom sztuki żeglarskiej z gminy Cedry Wielkie wzięcie udziału w zajęciach w ośrodku żeglarsko – religijnym na wyspie Iż w Chorwacji.

Ponadto w ramach współpracy partnerzy zgodnie zadeklarowali wspieranie działań
w zakresie prac remontowych i wykorzystania jachtu „Strażnika Poranka” do edukacji morskiej
i patriotycznej dzieci i młodzieży, współpracę w zakresie posiadanego doświadczenia, stosowanie partnerstwa w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, wspólną organizację
i uczestnictwo w promocji obszarów.

Współpraca oparta jest na doświadczeniach, dobrych praktykach obu partnerów i zawiązanych kontaktów pomiędzy nimi w ramach oficjalnego spotkania w dniu 11 lipca 2017 r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, w której uczestniczyli z ramienia Gminy Cedry Wielkie – Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, natomiast z Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami – Ks. Prałat Andrzej Jaskuła – Prezes Stowarzyszenia, ks. Artur Kołodziejczyk – członek zarządu, ks. Arkadiusz Ćwikliński – Dyrektor Collegium Marianum, Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie.

Spotkanie to zaowocowało ustaleniem realizacji działań partnerskich, które opierać się mają na walorach turystycznych, żeglarskich, przyrodniczych i kulturowych, stwarzających korzystne warunki do wypoczynku, aktywnej turystyki i rozwijania zainteresowań sportowych, w tym żeglarskich dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wartości chrześcijańskich.