Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

PODPISANIE UMOWY W RAMACH „EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

IMG_3270pDnia 11.05.2016 roku w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego została podpisana umowa na realizację operacji ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Pomorskim w 2016 roku (Etap I) w ramach „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. na realizację zadania pn. „Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych – stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego”.

Umowę w imieniu Samorządu Województwa podpisał Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek, a w imieniu ŻOKIS Dyrektor – Łukasz Żarna
Głównym założeniem projektu jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Aktywizacja ta polegać będzie na działaniach związanych z organizacją tradycyjnych warsztatów kulinarnych.

W ramach zadania zaplanowano cykl szkoleń, warsztatów z zakresu tradycyjnej kuchni żuławskiej. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanego kucharza szkoleniowca w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu. Zaplanowano łącznie 66 godzin szkoleniowych w ciągu 3 miesięcy. W ramach zadania odbędą się zajęcia teoretyczne
i warsztaty praktyczne, bazujące zarówno na doświadczeniach Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie (na podstawie publikacji i zarchiwizowanych materiałów), jak i na zapisach
w starych recepturach z obszaru Żuław.

W ramach zadania osoby uczestniczące w warsztatach zabezpieczone zostaną w niezbędny sprzęt kuchenny, a także w produkty spożywcze. W trakcie warsztatów przewidziano przerwy kawowe. Dodatkowo całość wydarzenia i powstałe potrawy zostaną uwiecznione za pośrednictwem aparatu fotograficznego. Zdjęcia wykonane podczas zajęć stanowić będą grafikę w publikacji.

Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy uczestników zajęć warsztatowych jak
i podsumowaniem prelekcji będzie wydanie publikacji i jej kolportaż, skierowany do mieszkańców, którzy będą kontynuować promocję produktów regionalnych i postarają się wprowadzić je na ministerialną listę produktów tradycyjnych. Za opracowanie publikacji
w ramach partnerstwa odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie.

 

Realizacja zadania: wrzesień – grudzień 2016 r.

Budżet operacji: 24 980,00 zł