Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Pracownicy

Łukasz Żarna – Dyrektor Żuławskiego  Ośrodka Kultury i SportuZarządza Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, koordynuje projekty, pozyskuje fundusze na działalność, współpracuje z artystami i sponsorami, współorganizuje wydarzenia, planuje imprezy koncerty i spektakle.

lukasz.zarna@zokis.eu

Łukasz Żarna
Dorota Nawrocka – Dyrektor Gminnej Biblioteki PublicznejZarządza Gminną Biblioteką Publiczną, współpracuje z pisarzami, artystami i sponsorami, współorganizuje wydarzenia, prowadzi działania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą, popularyzujące czytelnictwo.Współpracuje z ŻOKIS

gbpcedry@op.pl

 Dorota Nawrocka
Paulina Kiełczykowska – Referent, opiekun domu podcieniowego w MiłocinieOpiekuje się domem podcieniowym w Miłocinie, organizując wystawy, koncerty i inne wydarzenia o charakterze kulturowym. Zajmuje się organizacją imprez i animacją kulturalną. Współdziała w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych na działalność ŻOKiS, koordynuje projektami, organizuje konkursy, czuwa nad bezpieczeństwem uczestników wydarzeń kulturalnych. Zajmuje się sprawami administracyjnymi i kontaktami z instruktorami.

paulina.kielczykowska@zokis.eu

 Paulina Kiełczykowska
Karolina Wolszczak – pracownik Gminnego Centrum InformacjiOpiekuje się Gminnym Centrum Informacji, prowadząc zajęcia i warsztaty dla mieszkańców Gminy. Odpowiada za promocję, strony internetowe i portale społecznościowe ŻOKiS-u, uczestniczy w organizowaniu i planowaniu wydarzeń kulturalnych, animuje, prowadzi imprezy mniejsze i te większe. Lubi pracę z dziećmi podczas warsztatów wakacyjnych i w czasie ferii.

gci-cedry-wielkie@wp.pl

 Karolina Wolszczak
Maria Suska – pracownik gospodarczyDba o otoczenie domu kultury, utrzymuje sale i sprzęty w czystości.  Maria Suska