Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

PROJEKT W RAMACH OPERACJI „ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA OSÓB ZE ZDEFINIOWANYCH GRUP DEFAWORYZOWANYCH, UWZGLĘDNIAJĄCYCH ZAGADNIENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU NA TERENIE GMINY CEDRY WIELKIE”

 projekt ekologiczny artykułplakat projekt ekologicznyRAMOWY PROGRAM ZAJĘĆplakat projekt ekologiczny