Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Wakacje pod żaglami

Projekt pn. : „ Wakacje pod żaglami – wędrowne obozy żeglarskie dla młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie organizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”
Wartość operacji: 37 462,00 zł
Wartość refundacji: 25 000,00 zł
Wartość wkładu własnego: 12 462, 00 zł
Cel operacji: organizacja obozów żeglarskich w celu rozwoju zainteresowań oraz pasji wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Cedry Wielkie
Opis operacji: operacja polega na organizacji dwóch obozów żeglarsko-rekreacyjnych dla 20 dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie. Obozy będą miały na celu przybliżenie młodzieży tajników żeglarstwa i zachęcenia ich do uprawiania w przyszłości tej dziedziny sportu. Obozy żeglarskie będą się odbywały na trasie Błotnik, Wiślinka, Rybina, Osłonka, Kąty Rybackie, Krynica Morska, Frombork. W ramach obozu odbędą się zajęcia praktyczne, które przeprowadzą przy przystani żeglarskiej w Błotniku członkowie Klubu Morskiego. Zajęcia teoretyczne zostaną przeprowadzone przy pomocy laptopa, rzutnika i ekranu projekcyjnego zakupionego w ramach projektu. Prezentacje oraz filmy poglądowe zostaną przygotowane i przeprowadzone przez kadrę szkoleniową zatrudnioną w ramach projektu. Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzona na jednoosobowych żaglówkach klasy OPTYMIST. Zajęcia te będą prowadzone i asekurowane przez uprawnionego instruktora, który dysponował będzie łodzią motorową z pełnym wyposażeniem ratunkowym, również użyczoną nieodpłatnie przez Klub Morski. Po uzyskaniu odpowiednich umiejętności podczas zajęć praktycznych zorganizowane zostaną rejsy na powyżej opisanej trasie. Rejsy odbędą się na jachtach będących własnością Klubu Morskiego. Zorganizowane rejsy będą nie tylko wspaniałą przygodą, ale również szkołą samodzielności i zaradności. Celem tych będzie zachęcanie młodzieży do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Każdy z dwóch obozów będzie trwał dziesięć dni. Uczestnikami będzie opiekowała się 4 osobowa kadra. Udział w projekcie będzie w pełni bezpłatny. Uczestnicy obozów zostaną również ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. W celach bezpieczeństwa zakupione zostaną również kamizelki ratunkowe dla każdego uczestnika. Każdy z obozów zakończy się uroczystym wręczeniem certyfikatów.