Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Wypiekanie chleba

Projekt pn.: „Wyposażenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich wraz z organizacją warsztatów z wypiekania tradycyjnego chleba”
Wartość operacji: 16 818,30 zł
Wartość refundacji: 13 786,90 zł
Wartość wkładu własnego: 3 031,4 zł
Cel operacji: poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i ich aktywizacja poprzez wyposażenie obiektów publicznych i poszerzenie oferty kulturowej
Opis operacji: w ramach przedsięwzięcia pn. „ Wyposażenie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich wraz z organizacją warsztatów z wypiekania tradycyjnego chleba” planuje się działania związane z wyposażeniem ŻOKiS Cedrach Wielkich wraz z organizacją warsztatów wypiekania chleba. W ramach zadania zaplanowano warsztaty kulinarne z wypiekania tradycyjnego chleba w ilości 24 godzin dla 10 osób. Osoby te zostaną wyłonione na podstawie regulaminu naboru, który pozwoli wybrać osoby posiadające predyspozycje do zajęć kulinarnych, tak aby ich udział pozwolił na propagowanie przepisów i receptur w szerszym kręgu. Zajęcia odbywać się będą w ŻOKiS tj. w obiekcie wiejskim, który pełni funkcję społeczno-kulturalną dla obszaru Gminy Cedry Wielkie. Dodatkowo dla realizacji zadania, a także poszerzenia oferty kulturalno-turystycznej obszaru zaplanowano wyposażenie przedmiotowego projektu w kuchenkę i zmywarkę, które będą wykorzystywane w trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. Zwieńczeniem projektu będzie zorganizowana wystawa fotograficzna, która w połączeniu z degustacją (cateringiem) przygotowaną przez uczestników stanie się elementem dopełniającym cele przedsięwzięcia. Z powstałego produktu w szczególności korzystać będą Gminy Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie, z uwagi na lokalizację na Żuławach. ŻOKiS po zakończonych warsztatach przekaże zainteresowanym Gminom z obszaru Żuław efekty projektu tj. receptury przygotowania chlebów wierzbowego i tatarakowego, tak aby i inne gminy mogły budować silną markę powstałych nowych produktów. Powstałe produkty posłużą promocji obszaru Żuław jak i promocji całego obszaru LSR powodując wzrost aktywizacji i większy stopień wykorzystywania zasobów lokalnych.