Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Reklama

REKLAMA – OGŁOSZENIE W BIULETYNIE 

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich umożliwia zamieszczenie reklamy w Biuletynie Żuławskim, którego jest wydawcą.
Biuletyn Żuławski swoim zasięgiem obejmuje Gminę Cedry Wielki i jest wydawany w nakładzie 1000 egzemplarzy. Rozprowadzany jest on na terenie gminy w miejscach ogólnie dostępnych: urzędy, ośrodki zdrowia, sklepy, itp. Biuletyn jest gazetą darmową dla społeczeństwa.
Naszym celem jest umożliwienie najtańszego i najskuteczniejszego dotarcia do indywidualnego klienta. Staramy się by stosunek skuteczności do ceny reklamy był jak najwyższy.
Z racji wyżej wymienianej relacji skuteczność i dotarcie do klienta indywidualnego jest wyższa niż przy ulotkach indywidualnych firm, które nie docierają poza grupę już istniejących klientów.
Z drugiej strony staramy się ułatwić mieszkańcom dostęp do ofert producentów, handlowców i firm usługowych z tego terenu.
CENNIK
Ogłoszenie w biuletynie 1 cała strona (ostatnia strona – okładka) – 300,00 zł
Ogłoszenie w biuletynie 1 cała strona – 250,00 zł
Ogłoszenie w biuletynie ½ strony – 125,00 zł
Ogłoszenie w biuletynie ¼ strony – 62,50 zł

ZOKIS obrazek do Reklamy

Do pobrania Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich