Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

SENIOR W CYFROWYM ŚWIECIE – AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH SENIORÓW

Dnia 16 marca 2017 r. Gmina Cedry Wielkie w wyniku współpracy ze  Związkiem Gmin Pomorskich (ZGP) oraz Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZG ZOSP RP) przyłączyła   do udziału w projekcie pn. Senior w cyfrowym świecie – akademia kompetencji cyfrowych seniorów z województwa pomorskiego, którego liderem jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, zaś ZGP i ZG ZOSP RP Partnerami.

Projekt jest przygotowywany w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji korzystania z usług cyfrowych przez mieszkańców gmin, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał 2017 r., a okres realizacji obejmie 36 miesięcy.

W ramach projektu planuje się m.in. powołanie Ośrodka Cyfrowych Kompetencji [OCK], w którym mieszkańcy będą mogli, bezpłatnie skorzystać  m.in.:

  • ze szkoleń oferowanych w ramach Projektu a po ich zakończeniu z animacji,
  • z pomocy edukacyjnej i wsparcia zatrudnionych trenerów kompetencji cyfrowych i animatorów.

W ramach zadania zaplanowano również zakup tabletów, które stanowić będą narzędzia pracy dla seniorów podczas  prowadzonych zajęć.