Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Stoisko ekologiczne na Dożynkach Gminnych 2017.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców Wójt Gminy Cedry Wielkie w tym roku utworzył stoisko ekologiczne przy okazji trwających Dożynek Gminnych w dniu 9 września br., na którym można było uzyskać informację o systemie segregacji odpadów już obowiązującym oraz o tym, który zostanie wprowadzony w 2019 r. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, gminy na terenie całej Polski mają obowiązek wydzielania dodatkowej frakcji ulegającej biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów tzw. frakcji bio.

Okres przejściowy trwa do 5 lat nie później jednak niż do końca trwania obecnej umowy na odbiór odpadów. W związku z tym, nowe zasady segregacji na terenie gminy Cedry Wielkie zaczną obowiązywać od 2019 roku po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu nowej umowy na odbiór odpadów od mieszkańców naszej Gminy.

W ramach punktu informacyjnego zorganizowane zostały również konkursy dla dzieci, młodzieży jak również dorosłych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów i szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Każdy z uczestników nagrodzony został upominkiem jako zachętę do prawidłowej selekcji odpadów.

Dla przypomnienia poniżej zamieszczamy ulotki jak należy segregować odpady w Gminie Cedry Wielkie.