Reklama podczas wydarzenia organizowanego przez ŻOKiS

Oferujemy możliwość wystawienia materiałów reklamowych na terenie obiektu, wywieszenia lub wystawienia reklam na obiekcie oraz przy scenie, a także inne formy reklamy, w tym reklamę internetową i głosową. Jesteśmy również otwarci na inne propozycje form reklamy w czasie organizowanego przez nas wydarzenia.

Cennik dotyczy zamieszczenia jednorazowej reklamy.

  • Reklama głosowa (kilkukrotne wyczytanie przez spikera nazwy firmy jako jednego ze sponsorów wydarzenia) – 100 zł
  • Reklama internetowa w zapowiedzi wydarzenia i w relacji po wydarzeniu (Facebook i strona internetowa ŻOKiS i Gminy Cedry Wielkie) i oznaczenie/wskazanie firmy jako jednego ze sponsorów wydarzenia – 100 zł
  • Plakaty (do 5 sztuk) i materiały reklamowe (np. ulotki), umieszczone/rozdawane na obiekcie – 150 zł
  • Stand reklamowy, potykacz/stojak reklamowy, roll-up, umieszczony na obiekcie – 100 zł za 1 sztukę
  • Stand reklamowy, potykacz/stojak reklamowy, roll-up, umieszczony przy scenie – 150 zł za 1 sztukę
  • Baner reklamowy do 2 metrów kwadratowych powierzchni, umieszczony przy scenie i widoczny z trybun – 150 zł za sztukę
  • Baner reklamowy powyżej 2 metrów kwadratowych powierzchni, umieszczony przy scenie i widoczny z trybun – 250 zł za sztukę

Reklama dopasowana do Twoich potrzeb

Zachęcamy do wsparcia naszych inicjatyw nie tylko w czasie wydarzeń. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnej oferty reklamy. 

BANERY