Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Świąteczna sesja Rady Gminy Cedry Wielkie.

W dniu 18.12.2015 r. odbyła się świąteczna sesja Rady Gminy Cedry Wielkie. Jak co roku sesja ta była podzielona na dwie części. Pierwsza merytoryczna, odbyła się w sali konferencyjnej Żuławskiego Ośrodka Kultury, gdzie głównym punktem posiedzenia było rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedry Wielkie na rok 2016. Rada Gminy Cedry Wielkie po pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i komisji Rady Gminy uchwałę przyjęła. Po zakończeniu merytorycznej części obrad rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe, na które przybyło wielu zaproszonych gości, w tym: Bogdan Dombrowski – Wiceminister Cyfryzacji w latach 2013 – 2015, Ryszard Świlski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Księża, Radni, Sołtysi, a także dyrektorzy jednostek podległych Gminie Cedry Wielkie. Po przywitaniu wszystkich Gości przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy i Panią Bożenę Daszewską – Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie, zebrani mieli okazje wysłuchać występu wokalno-muzycznego zespołu Female Band, działającego przy ŻOKiS, przygotowanego specjalnie na tą okazję. W świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój wprowadził wszystkich zgromadzonych Ksiądz Dziekan Janusz Mathea, wygłaszając krótką homilię nawiązującą do ewangelii. Życzliwa, wręcz rodzinna atmosfera towarzyszyła gminnemu spotkaniu, w trakcie którego po wspólnym odśpiewaniu kolędy zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia, dzieląc się przy tym opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Na zakończenie uroczystego spotkania Pan Janusz Goliński i Pani Bożena Daszewska złożyli serdeczne podziękowania za wspieranie działań Gminy Cedry Wielkie Panu Bogdanowi Dombrowskiemu i Ryszardowi Świlskiemu. Dodatkowo wszyscy zebrani z rąk włodarzy przyjęli podziękowania za efektywną i ciężka pracę w minionym roku życząc jednocześnie, aby nowy rok był również owocny i pomyślny.