Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Uczestnictwo Gminy Cedry Wielkie w „Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden”

28 lutego 2017 r. w Gdańsku, odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pt. „Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden”, współfinansowanego ze środków Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Projekt, którego liderem jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, a jednym z 6 partnerów Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dotyczy działań na rzecz rozwoju i promocji międzynarodowego szlaku rowerowego biegnącego brzegiem Morza Bałtyckiego – EuroVelo10. Wśród kluczowych partnerów projektu znalazła się m.in. Europejska Federacja Cyklistów – odpowiedzialna za certyfikowanie tras EuroVelo, oraz zagraniczne organizacje, stowarzyszenia, instytut badawczy działający w obszarze turystyki rowerowej w Europie.

W województwie pomorskim projekt jest uzupełnieniem dla działań jakie w najbliższych latach podejmować będą beneficjenci przedsięwzięcia strategicznego – Pomorskie Trasy Rowerowe, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Program konferencji oprócz przedstawienia głównych założeń projektu, skupił się przede wszystkim na transferze wiedzy i wymianie doświadczeń, związanych z tworzeniem, eksploatacją i komercjalizacją tras rowerowych, nie tylko tych, wchodzących w skład EuroVelo10. Korzystając z obecności międzynarodowych ekspertów – praktyków, przygotowany został ciekawy merytorycznie program, skierowany do wszystkich osób związanych z budową, eksploatacją, zarządzaniem i promocją tras rowerowych w naszym kraju, a także firm turystycznych zainteresowanych obsługą klientów nastawionych na aktywny wypoczynek.

Uczestnictwo przedstawicieli Gminy Cedry Wielkie w panelach tematycznych obejmujących zagadnienia z zakresu:

  • promocji i rozwoju międzynarodowej trasy rowerowej (EuroVelo 10),
  • europejskich sieci  dróg rowerowych – korzyści ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe,
  • zarządzania turystyką rowerową, współpracy sektora publicznego i biznesu,
  • badań w turystyce rowerowej
  • zarządzania i promocji produktami turystyki rowerowej

są uzupełnieniem realizowanych, intensywnych działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu rowerowym, wpisującym się w aktywną polityką rowerową Gminy Cedry Wielkie.