Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Uczymy pracowników pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich w dniach 5 oraz 9 kwietnia br. w ramach obowiązkowego szkolenia pracowników z zakresu BiHP wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie oparte było przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, podczas których każdy uczestnik miał możliwość wykonać niezbędne czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej na przygotowanym sprzęcie oraz fantomach.

Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak: resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) osoby dorosłej oraz niemowlęcia, postępowanie w przypadku: omdlenia, bólu w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, ran, krwawień i krwotoków, wstrząsu, urazu głowy i klatki piersiowej oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

W prowadzeniu zajęć wzięli również udział druhowie OSP w Cedrach Wielkich przedstawili sposób postępowania przy przenoszeniu osoby poszkodowanej oraz prezentowali procedury obowiązujące podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielanej przez strażaków OSP.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, jakie należy wykonać wobec osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby, celem ratowania jej zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązkiem i choćby dlatego należy znać podstawowe informacje w tej dziedzinie.

Szczególna odpowiedzialność spoczywa na pracownikach instytucji, do których codziennie przychodzą mieszkańcy naszej Gminy- ich bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością, o którą powinien dbać każdy z nas.