Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Uroczysta Sesja Świąteczna Rady Gminy Cedry Wielkie

W dniu 18.12.2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Cedry Wielkie, na której wśród wielu punktów porządku obrad najważniejszy był ten dotyczący przyszłorocznego budżetu Gminy. Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik – Zofię Mirowską głównych założeń Radni Gminy w głosowaniu jednogłośnie przyjęli budżet na 2019 r.

Część druga sesji miała charakter przedświąteczny, na którą zaprosiła gości Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Justyna Słowińska. Na uroczystość przybyli m.in.: Pan Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego, Pani Hanna Rydlewska – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Cedrach Wielkich, Pan Wojciech Falkowski – Prezes ECOL-UNICON Sp. z o.o., Pani Wioletta Jóźwiak – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, Pan Marek Silarski – Komendant Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich, Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Kadencja 2014-2018, Pani Grażyna Bereza – Kierownik GOPS, Pan Edward Woźniak – Komendant Gminny OSP, Pan Michał Rychlicki – Wiceprezes OSP w Koszwałach, Pan Andrzej Tymoszuk – Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej, Księża, Radni, Sołtysi, a także dyrektorzy jednostek oświatowych oraz instytucji kultury z terenu Gminy Cedry Wielkie. Po przywitaniu wszystkich Gości przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy i Panią Justynę Słowińską – Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie, zebrani mieli okazję wysłuchać prezentacji kolęd i pastorałek solistów Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich prowadzonych przez Panią Bożenę Kozicką.

W świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój wprowadził wszystkich zgromadzonych ks. Leszek Laskowski – proboszcz parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, wygłaszając homilię nawiązującą do ewangelii.

Życzliwa, wręcz rodzinna atmosfera towarzyszyła gminnemu spotkaniu, w trakcie którego po wspólnym odśpiewaniu kolędy zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia, dzieląc się przy tym opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy – Pan Janusz Goliński i Pani Justyna Słowińska złożyli wszystkim zgromadzonym podziękowania za konstruktywną współpracę w minionym roku, życząc jednocześnie, aby Nowy Rok 2019, był udany i pomyślny w życiu zawodowym i osobistym.