Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Uroczysta Sesja Świąteczna Rady Gminy Cedry Wielkie

W dniu 16.12.2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy Cedry Wielkie, na której wśród wielu punktów porządku obrad najważniejszy był ten dotyczący przyszłorocznego budżetu Gminy. Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik głównych założeń Radni Gminy w głosowaniu jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 r. Część druga Sesji miała charakter przedświąteczny, na którą zaprosiła gości Przewodnicząca Rady Gminy. I tak na uroczystość przybyli: Pan Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Piotr Ołowski – Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego, Pan Bogdan Dombrowski – Radny Powiatu Gdańskiego, Pan Enoch Witucki – Właściciel firmy ACTIV YACHT, Pan Mirosław Klukowski – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Cedrach Wielkich, Księża, Radni, Sołtysi, a także dyrektorzy jednostek oświatowych z terenu Gminie Cedry Wielkie. Po przywitaniu wszystkich Gości przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy i Panią Bożenę Daszewską – Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie, zebrani mieli okazje wysłuchać prezentacji kolęd przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach, przygotowanego specjalnie na tą okazję. W świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój wprowadził wszystkich zgromadzonych Ksiądz Dziekan Janusz Mathea, wygłaszając krótką homilię nawiązującą do ewangelii. Życzliwa, wręcz rodzinna atmosfera towarzyszyła gminnemu spotkaniu, w trakcie którego po wspólnym odśpiewaniu kolędy zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia, dzieląc się przy tym opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy – Pan Janusz Goliński i Pani Bożena Daszewska złożyli wszystkim zgromadzonym podziękowania za konstruktywną współpracę w minionym roku, życząc jednocześnie aby Nowy Rok 2017, był udany i pomyślny w życiu zawodowym i osobistym.