Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Uroczyste przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków.

Zakończone zostały prace budowlane przy realizacji największej gminnej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błotnik, Cedry Małe, Koszwały, Wocławy wraz z rozbudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków w msc. Cedry Wielkie”. W związku z tym dnia 17.12.2015 r. odbyło się uroczyste przekazanie inwestycji do eksploatacji. Na wstępie Wójt Gminy przywitał wszystkich zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Powiatu Gdańskiego – Stefan Skonieczny, Prezes Spółki Markopol – Piotr Siedlecki – główny wykonawca inwestycji, Władysław Girsztowt – administrator gminnej sieci wodno – kanalizacyjnej, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Maciej Kazienko oraz radni i sołtysi. Nadzór budowlany nad inwestycją sprawował pracownik firmy SAURNEPTUN. Po uroczystym, symbolicznym przecięciu wstęgi, uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z wdrożoną technologią oczyszczania jak również z całym wyposażeniem Oczyszczalni. Dalsza cześć uroczystości odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie pracownik Urzędu Gminy przedstawił etapy realizacji inwestycji. Również przedstawiciel podwykonawcy, spółki Ecol – Unicon zaprezentował szczegółowo technologię, jaką wdrożono w procesie oczyszczania ścieków. Następnie Wójt Gminy Janusz Goliński złożył podziękowania tym wszystkim osobom i podmiotom, które w realny sposób przyczyniły się do sprawnego i terminowego zakończenia inwestycji oraz podjęły decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia.