Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.

W obecności Władz Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Władz Samorządowych Województwa Pomorskiego, przedstawicieli kościoła, Władz Gminy, Radnych i sołtysów Gminy Cedry Wielkie, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, uczniów i mieszkańców w dniu 4 września 2017r odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich w tym budowę hali sportowej. Akt erekcyjny upamiętniający wmurowanie kamienia węgielnego odczytała Nicol Jabłońska przewodnicząca samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich.

Uroczystego podpisania aktu dokonali: Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka, Pan Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Marek Biernacki poseł RP, Pan Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski, Pan Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Pani Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty, Pan Stefan Skonieczny Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Ksiądz Leszek Laskowski proboszcz parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, Pani Joanna Stępień Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Cedrach Wielkich, Nocol Jabłońska przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i Pan Bartłomiej Biedrzycki inspektor nadzoru Firmy Tym-Bud z Pruszcza Gdańskiego. W imieniu Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia ceremonii poświęcenia aktu erekcyjnego dokonał Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka.

Aktualnie budowany obiekt będzie dwupiętrowy z antresolą, w którym znajdzie się wielofunkcyjne boisko sportowe. Hala będzie posiadała widownie i dodatkowe rozsuwane trybuny oraz nowoczesne zaplecze techniczne i sanitarne z szatniami dla sportowców, trenerów, pokój lekarski i salę rehabilitacyjną. Przewidziano również budowę wyspecjalizowanej sali do edukacji przyszłych adeptów żeglarskich. Wykonawcą jest firma Tym Bud Waldemar Tymoszewski. Łączny koszt budowy hali wynosi 10.239.118,09 zł a planowane zakończenie inwestycji to koniec października 2018 r.

Istotnym elementem całego przedsięwzięcia będzie rozbudowa szkoły o część dydaktyczną stanowiącą łącznik z hali do istniejącej szkoły. W łączniku szkoły zaplanowano budowę 7 sal lekcyjnych, w tym 2 specjalistycznych do nauki języków obcych i sali komputerowej oraz dwupoziomową bibliotekę z czytelnią, gabinet pedagoga i pokój nauczycielski. Chcemy, aby rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich, w tym budowa hali sportowej służyła dobrze wszystkim naszym uczniom, mieszkańcom z terenu całej gminy i przyniosła możliwości osiągania jeszcze większych sukcesów oraz odkrycia wielu sportowych talentów. Niech stanie się to widocznym znakiem na przyszłość, że na pewno można i warto w nas inwestować.