Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Wernisaż autorskich prac fotografii Ludwiki Jóźwiak pn. „Wielokulturowość Żuław w kontekście obrzędowości” oraz prelekcja Aleksandry Paprot-Wielopolskiej pn. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe na Żuławach”.

W piątkowy wieczór 24 listopada 2017 r. w Domu Podcieniowym w Miłocinie miało miejsce wyjątkowe i pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Gminy Cedry Wielkie. W tym nowo wyremontowanym obiekcie, powstałym w II poł. XVIII wieku, odbyła się niezwykła prelekcja Pani Aleksandry Paprot-Wielopolskiej pn. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe na Żuławach” oraz wernisaż autorskich prac fotografii Pani Ludwiki Jóźwiak pn. „Wielokulturowość Żuław w kontekście obrzędowości”. Wspomniany obiekt został wyremontowany dzięki owocnym staraniom Gminy Cedry Wielkie i realizacji projektu pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

Uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia byli m.in.: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie,  Radni i Sołtysi, przedstawiciele placówek szkolnych z terenu Gminy, a także mieszkańcy oraz miłośnicy Żuław. Mieliśmy również przyjemność gościć Ks. Janusza Mathea Dziekana Dekanatu Żuławy Steblewskie, Ks. Kanonika Zbigniewa Kerlin  Proboszcza Parafii w Trutnowach oraz Ks. Leszka Laskowskiego Proboszcza Parafii w Cedrach Wielkich.

Jako pierwsi zabrali głos przedstawiciele samorządu naszej gminy – Pan Janusz Goliński oraz Pani Bożena Daszewska, serdecznie witając wszystkich gości oraz wspominając historię obiektu i jego transformację w związku z dokonanym remontem, wyrażając tym samym zachwyt z dokonanych zmian oraz wdzięczność wszystkim tym, którzy się do nich przyczynili.

Po powitaniu głos zabrał pierwszy prelegent – Pani Aleksandra Paprot-Wielopolska, która wprowadziła wszystkich uczestników w świat niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Żuławach, zestawiając ze sobą historię i czasy obecne. Prelekcja ta stanowiła również wprowadzenie w tematykę wystawy prac fotograficznych przygotowanych przez Panią Ludwikę Jóźwiak.

W ramach wydarzenia można było również obejrzeć wystawy stałe, przygotowane dzięki współpracy Gminy Cedry Wielkie, z Nowym Dworem Gdańskim. O wystawach tych opowiedział w krótkiej prelekcji Pan Marek Opitz – Prezes Stowrzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – KLUB NOWODWORSKI.

Na zakończenie wydarzenia, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek specjalnie przygotowany na tę okoliczność.