Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Wizyta Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego w gm. Cedry Wielkie

Dnia 14 kwietnia 2018 r. odbyło się doniosłe spotkanie Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego z władzami Gminy Cedry Wielkie oraz przedstawicielami lokalnego biznesu. Ksiądz Arcybiskup przyjął zaproszenie Wójta Gminy Janusza Golińskiego do odwiedzenia przystani żeglarskiej w Błotniku, przy okazji bierzmowania w parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie, w którym również udział wzięła młodzież z terenu Gminy Cedry Wielkie.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy – Bożeną Daszewską i Sekretarz – Elżbietą Prymaczek, Pan Enoch Witucki – właściciel spółki Activ Yacht, a także Członkinie KGW Leszkowy.

Księdzu Arcybiskupowi towarzyszyli księża z terenu Gminy Cedry Wielkie: Ks. Dziekan Janusz Mathea – Dziekan Dekanatu Żuławy Gdańskie, Ks. dr Czesław Sołtys – Proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Cedrach Małych, Ks.  Kanonik Zbigniew Kerlin – Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła  w Trutnowach, Ks. Leszek Laskowski – Proboszcz Parafii Św. Aniołów Stróżów  w Cedrach Wielkich, Ks. Waldemar Naczk – Proboszcz Parafii  Św. Antoniego z Padwy  w Wocławach, a także Ks. Piotr Radzik –  Proboszcz Parafii  pw. Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie, Ks. Krzysztof Zdrojewski – Proboszcz Parafii  Matki Bożej Różańcowej w Koźlinach, Ks. Adam Lejman – Proboszcz Parafii Św. Anny i św. Joachima w Suchym Dębie.

Goście podczas pobytu mieli możliwość zapoznania się ze zmieniającą się gospodarczo miejscowością Błotnik, gdzie funkcjonuje już stocznia jachtowa spółki Activ Yacht. Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy podczas spotkania przedstawił działania podejmowane przez Gminę Cedry Wielkie na rzecz rozwoju żeglarstwa. Dodatkowo omówione zostały etapy związane z realizacją projektu  „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”, w ramach którego wykonane zostaną prace remontowo – konserwatorskie w obiektach sakralnych.

Na zakończenie uroczystej wizyty Wójt Gminy Janusz Goliński złożył Księdzu Arcybiskupowi podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i możliwość zaprezentowania dynamicznie rozwijającej się miejscowości w gminie.